Viac fotiek ako aj ďalšie informácie nájdete na našich Facebook-ovských stránkach. 

Odkazy na ne sú pod záložkou "KONTAKT".