2011

12.2. 50-ka Dubinné 

6.3. tanečná zábava Janovce 

30.4. svadba Giraltovce (zrušená)

6.8. svadba Giraltovce

20.8. svadba Bardejov

27.8. svadba Giraltovce

10.9. svadba Vranov nad Topľou (zrušená)

15.10. svadba Giraltovce

29.10. 50-ka Bardejov

31.12.2011 Silvester Krynica (zrušený)